حضور هیات یاوران مهدی(عج) در اموزش و پرورش یزد(احلی من العسل)

[ پنجشنبه ششم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

صبحانه همگانی در نماز خانه مدرسه باحضور معلمان

[ چهارشنبه پنجم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

توصیه های مواد مخدر سرهتگ صالحی

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

جلسه شورای مدرسه...

[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

انتخابات شورای مدرسه

[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

زنگ تفریح اول...

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

مدال اوران در مسابقه دو ناحیه...

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

حضور تازه مسلمان شده از پرو در مدرسه...

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

چه صبحگاه خوبی...

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]

مراسم آغازین مدرسه باحضور اولیا محترم...

[ جمعه سی ام آبان 1393 ] [ ] [ جعفری ]
[ ]